De groep

Scouting Brakkenstein is een van de oudste scoutinggroepen van Nijmegen. De groep bestaat al sinds 1945. Oorspronkelijk draaiden de jongensgroep, Pater Eymard, en de meisjesgroep, Maria Duce, apart, maar in 1985 zijn beide groepen samen gaan draaien op een locatie. Dat was aan de Driehuizerweg in Brakkenstein, daar waar in 1997 het nieuwe buurtje met de straten Hoefslag en Parkzoom is herrezen. Vanaf die tijd hebben wij een nieuwe locatie aan de D’almarasweg.

Scouting Brakkenstein is aangesloten bij Scouting Nederland. Dat betekent dat wij als groep gebruik kunnen maken van verschillende landelijke faciliteiten zoals opleidingen voor stafleden, voorlichtingsmateriaal en gezamenlijke regionale activiteiten. Daarnaast draagt Scouting Nederland bepaalde basisgedachten uit, zoals ontplooiing en ontwikkeling van het individu, groeiende zelfstandigheid, het buitenleven en avontuur. Deze basisgedachten staan binnen Scouting Brakkenstein ook centraal, doch daar wordt wel een eigen invulling aan gegeven.

Wij hechten veel waarde aan het afstemmen van een gevarieerd spelaanbod op de behoefte van de kinderen, met daarbij ook aandacht voor het individu. Uitgangspunten daarbij zijn het leren omgaan met elkaar, het respecteren van anderen, het nemen van verantwoordelijkheid en het samenwerken in onderlinge goede verhoudingen.

Minder dominant binnen onze groep zijn de “vaste” uitingsvormen van Scouting Nederland, zoals het hijsen van de vlag, het opvolgen van kledingvoorschriften en formele hierarchische verschillen. Wat dat betreft is Scouting Brakkenstein net even anders: “Net even anders” is ook het motto van onze groep.

Als Scoutinggroep in de wijk Brakkenstein vinden wij het belangrijk om voor iedereen toegankelijk te zijn. Geloof, ras, huidskleur, handicap, vluchteling of seksuele voorkeur, het maakt niet uit. Die toegankelijkheid uit zich ook in een lage contributie. Daarbij zijn de financien van de groep wel in hoge mate afhankelijk van gemeentesubsidies en jaarlijkse activiteiten om geld in te zamelen.

Sociale Veiligheid binnen Scouting Brakkenstein

We vinden het bij Scouting Brakkenstein belangrijk dat onze leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze scoutinggroep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Brakkenstein getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl en op de website: socialeveiligheid@scouting.nl.